Úvod

František Kupka (* 23. 9. 1871 v Opočně / † 24. 6. 1957 v Puteaux u Paříže) pocházel z Opočna, avšak svoje dětství a mládí prožil v Dobrušce (1872–1889), kde se také vyučil sedlářem a řemenářem. Malířství studoval v Jaroměři, později v Praze, ve Vídni a v Paříži. V Paříži také žil s přestávkami od roku 1895 až do své smrti.

Kupka byl kreslířem, ilustrátorem, grafikem, karikaturistou, polyhistorem i polyglotem, pedagogem, průkopníkem abstraktní malby, který několikrát opustil směr, v němž vynikal, a pustil se do dalších výzev. Svým malířským dílem se stal jedním ze zakladatelů abstraktního umění.

V období 1. světové války organizoval Kupka československé legie ve Francii a otevřeně se angažoval za naši státní samostatnost. Po válce pracoval na ministerstvu obrany Československé republiky a v letech 1922–1924 byl profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze. Roku 1924 se vrátil do Paříže. František Kupka zemřel 24. 6. 1957 Puteaux u Paříže, urna s jeho popelem je uložena v kolumbáriu na pařížském hřbitově Père-Lachaise. Deska na místě s číslem 22 696 nese v překladu nápis – František Kupka 1871–1957 důstojník Řádu čestné legie.

Dům Františka Kupky je součástí expozic Vlastivědného muzea v Dobrušce, s instalací v místnostech objektu čp. 323, v nichž Kupka strávil svá učednická léta a kde se formoval jeho umělecký a tvůrčí základ. Kupkovy prvotiny ze sbírky Vlastivědného muzea v Dobrušce je možné zhlédnout v expozici Mládí Františka Kupky v historické budově radnice.

Pamětní deska na domě v Opočně.
Opočno, čp. 6 — rodný dům F. Kupky (vpravo).
Opočno, čp. 6 — rodný dům F. Kupky.
Dobruška okolo roku 1900.
Dobruška okolo roku 1900.