Kontakt

Otevírací doba

květen–září denně mimo pondělí 9:00–17:00
duben, říjen: soboty a neděle 9:00–17:00
Od listopadu do března je možné prohlídku objednat.

Vlastivědné muzeum Dobruška

Šubertovo nám. 45, 518 01 Dobruška
tel. 603 373 752

Zřizovatel: Město Dobruška

IČO: 00274879
www.mestodobruska.cz

Námět a obsahová náplň expozice:

PhDr. Eliška Havlová (Galerie KODL) – odborná část,
Mgr. Patricie Kaválková – edukativní část

Odborná spolupráce:

Mgr. Pavla Skalická (Vlastivědné muzeum Dobruška)

Autor projektu „Muzeum Františka Kupky v Dobrušce“:

Ing. Karel Brázdil, CSc.

Autoři fotografií:

Milan Havel, DiS. (Galerie KODL), MgA. Jaroslav Tichý

Grafické řešení:

Mgr. A. Petr Vlček, atelier duplex, Nové Město nad Metují